Coaching

Coaching is gericht op positieve verandering via inzicht, vaardigheden en gedragsveranderingen. Je hoeft niet ziek te zijn om aan jezelf te willen werken.

De essentie van je vraag is de halve oplossing. Ik kijk naar wat je kunt, wilt en hoe je dat optimaal kunt bereiken. Wat staat er in de weg en waarom. Hoe kun je patronen doorbreken zodat je je vicieuze cirkel kunt doorbreken en kunt doorgroeien naar je hoogste potentieel. Ik breng je terug naar jouw essentie. Niet langs een omweg, maar via de kortste weg: binnendoor. Ik geloof in jouw kracht en zelfredzaamheid.

Niet omdat het moeilijk is, durven we het niet aan. Omdat we het niet aan durven, is het moeilijk

Als je sneller
wilt gaan,
moet je vaker
stil staan

Mijn aanpak: onconventioneel

Ik ben als coach niet in één vorm te vangen en mix allerlei technieken en methodieken door elkaar. Ik maak geen duidelijk onderscheid tussen coaching en therapie maar zet in wat voor jou op dat moment het beste past. Mijn manier van coachen wordt wel eens als onconventioneel ervaren. Ik confronteer je op een liefdevolle, duidelijk manier. Maar ik maak je ook juist in de war. Ik zet je aan het denken. Ik benoem wat ik voel. Ik vraag je nooit iets klakkeloos aan te nemen, maar juist alles te onderzoeken. Ik geloof namelijk dat jij vanuit jouw eigen kracht kunt veranderen. Dat is wat ik wakker maak in jou.

Alles staat in dienst van het maximale resultaat in inzicht en verandering in relatie tot je beoogde doel

Aan de hand van een arsenaal aan tools laat ik je deze kracht inzetten om zo te komen en te creëren waar jij wilt zijn en wat jij wilt bereiken. Wanneer bijvoorbeeld lichamelijke blokkades tijdens dit proces in de weg staan, gebruik ik energetische behandelingen. Maar deze worden juist ook ingezet ter verankering van je groei en het onderhoud van je welzijn en spirituele ontwikkeling.

zie de voordelen
van je probleem

Provocatieve coaching

Mijn reguliere wijze van coachen combineer ik waar dat toegevoegde waarde heeft met een provocatieve aanpak. Door middel van humor en liefdevol uitdagende coaching prikkel ik je zelfredzaamheid. In eerste instantie wordt je weerstand getriggerd die vervolgens je eigen kracht wakker maakt en je tot acties brengt. De basis vormt veiligheid en liefde en het geloof in de innerlijke kracht van de client. Provocatief coachen is vaak effectief bij mensen waarbij de klassieke manier van coaching niet aanspreekt.

Intuïtief tekenen

Door te tekenen kunnen mensen zich op een manier uitdrukken die met andere media niet mogelijk is. Jezelf bewust worden van wat je tekent en wat dit voor jou betekent, is hier de kern van. Je hoeft niet te kunnen tekenen om intuïtief te tekenen; het gaat om de betekenis, niet om het esthetische resultaat. Intuïtief tekenen kan als losse sessie aangevraagd worden, maar wordt meestal als methodiek toegepast tijdens coaching of therapie.

Therapie

Parallel aan een coachingstraject is het regelmatig nodig om te analyseren waar eventuele onderliggende problemen zich hebben genesteld waardoor het voor jou lastig is bepaalde patronen te doorbreken. Op de pagina therapie lees je wat je van een dergelijk traject kunt verwachten.

Een inspirerend en confronterende personal coach die de vinger continu op de zere plek wist te leggen.

Noortje Artz