Systeemopstellingen

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen, of onze vriendenkringen. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in deze systemen.

We hebben deze bekrachtigende, maar vaak genoeg ook beperkende patronen meegenomen, vaak uit loyaliteit. Maar zijn deze patronen nog steeds constructief in je leven? Met systeemopstellingen help ik je deze veelal onbewuste patronen zichtbaar te maken.

De invloed
van familie
geheimen

Werkwijze

De systeemopstelling begint met het duidelijk krijgen van de vraag. Hierbij wordt uitgegaan van de feiten die bekend zijn binnen het systeem, bijvoorbeeld een familie of organisatie.

Vervolgens wordt er gewerkt met representanten van dat systeem. Dit zijn vertegenwoordigers van de personen die onderdeel zijn van de vraagstelling. Vanaf het moment dat zij in het veld geplaatst worden, zijn zij bereid zich geheel te focussen op het systeem. Als representant gebruiken zij alleen de informatie die ze hebben gekregen over degene of datgene waarvoor ze staan opgesteld.

Dat kan een gevoel zijn, een sensatie of zelfs alleen een woord. Een plotseling opkomende boosheid, bijvoorbeeld, of de neiging weg te willen bewegen van een ander. Hoe dit zogeheten 'wetende veld' exact werkt, is nog steeds onderwerp van onderzoek. Maar dat het werkt, staat buiten kijf. We blijken over meer vormen van weten te beschikken dan alleen het cognitieve denken.

Opstellingen worden inmiddels ook gebruikt om organisaties en maatschappelijke systemen te doorgronden.

Naast personen als representant, kan ook gewerkt worden met poppetjes of ankerplaten. Deze vorm gebruik ik steeds vaker tijdens individuele coaching of therapie. Grotere en complexere opstellingen worden op inschrijving georganiseerd op een locatie op maat.

Hoe werken dat soort processen nou eigenlijk? Het lijkt vaak kinderspel tot je gaat kijken hoe je tot dat moment iets doet en wat je jezelf vaak hebt aangeleerd. Door van Christa te leren, wordt de wereld om je heen een stuk aangenamer, en vooral ook ikzelf.

Frank van Riel, projectmanager bij Built by De Wildt