Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/coach/trainer, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en overige persoonlijke gegevens die ter sprake zijn gekomen tijdens de sessies en relevant zijn.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik hou me als coach/therapeut aan geheimhouding. Als cliënt heeft u het recht tot inzage in het dossier

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Deze gegevens in het cliëntendossier moeten volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 20 jaar worden bewaard. U heeft het recht voornoemde gegevens te laten vernietigen.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens

Voor aanvang van het traject vraag ik u de deze akkoordverklaring te tekenen.